UA-71860105-1

English version below

(“ברוכים הבאים לאתר של חברת גרין דקו בע”מ (“החברה
אנא הקדישו מספר דקות לקריאה בתנאי השימוש, שכן הם מגדירים את זכויות וחובות הלקוח בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו

:ביצוע רכישה ותנאים כלליים

מחירי המוצרים באתר, דמי המשלוח, תנאי האספקה ומספר התשלומים האפשריים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת
לעיתים יתכנו טעויות בעדכון המחירים והמפרטים באתר. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב, תודיע על כך החברה ללקוח תוך 3 ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת המוצר במחיר הנכון או השבת מלא הכסף ששולם
החברה אינה אחראית על כל שינוי במחיר המוצר לאחר שנרכש ושנשלח ללקוח, ולא תנתן אפשרות זיכוי או החזרה מהסיבה הנ”ל
כל התמונות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ולעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. טעויות אלה לא יהיה בהם כדי לחייב את החברה
מוצרי החברה מיועדים להתקנה עצמית. האחריות על התקנת המוצר הינה על המתקין בלבד
השימוש במוצרים והתקנתם הינם אך ורק בהתאם להוראות המפורטות בחוברת ההדרכה
תנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי
האדניות מיועדות לתלייה על מערכת הקונסטרוקציה שנמכרת באתר, ניתן לרכוש אותן גם ללא המערכת אך במקרה זה, חברת גרין דקו בע”מ מסירה אחריות על המוצר

:מיסים והיטלים

משלוחים מחוץ לישראל יחויבו במיסי יבוא, היטלים, אגרות וכדומה בהתאם לחוקי מדינת היעד וישולמו ע”י הלקוח ובאחריותו

:ביטול עסקת מכר מרחוק

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם
ב. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר
ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, בניכוי דמי האספקה והמשלוח. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן
ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה
ה. המוצר יוחזר במצב סביר וככל הניתן באריזתו המקורית
ו. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר
ז. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי
ח. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן. וכן מוצרים הניתנים להעתקה ולשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית
אין באפשרות הלקוח להחזיר מוצר לאחר שהותקן ואו שנעשה בו שימוש

:זמני אספקה

אם מסיבה כלשהי המשלוח למקום המבוקש לא יתאפשר, הכסף יוחזר ללקוח במלואו
זמני אספקה לצרכן הינם עד 21 ימי עסקים, בכפוף לאישור העסקה

:קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני בכל מוצרי החברה וכן באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב ובצילומים הוא של החברה בלבד. זכויות אלה מוגנות על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות

:מקום ודין השיפוט

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, לרבות ביצוע רכישה וכל הכרוך והנובע ממנה הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל

:הצהרת פרטיות

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת המוצר החברה עושה שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל, חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים

האתר הנו אתר מאובטח וההתממשקות למערכת נעשית באופן מוצפן בלבד, בפרוטוקול SSL המקובל בסחר האלקטרוני

בכתובת דוא”ל שמוסר הלקוח, החברה תשתמש לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת. דואר שיווקי יישלח ללקוח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק

בברכה
גרין דקו בע”מ
________________________________________

Welcome to the Green Deco Ltd (the “Company“) website.
Please take a few minutes to read carefully these terms and conditions, as they define the rights and obligations of the customer when using the website and when ordering the products it offers.

Making a purchase and general conditions:

Prices of products, shipping, delivery terms and the number of possible payments are in sole discretion of the Company and the Company will be entitled to change them from time to time, without notice.
At times, there may be errors in updating prices or specifications on the website. In case of a substantial difference, the Company will indicate it on website. If an error was exceptional and in good faith, the Company will inform the customer within 3 business days and allow him the choice of getting the product at the adjusted price or the return of full money paid.
The Company is not responsible for any change in the price of the product after being purchased and / or sent to the customer, and the customer will not be entitled to receive credit or to return the product for the reason mentioned above.
All pictures and images in the site are for illustration purposes only. There may be errors in photography and / or differences in shades between photographs published on the site and the products as will actually be supplied. These errors will not be used to oblige the company.
The product is self-installation (DIY). Installation of the product is solely the responsibility of the customer.
The use of the products and their installation are strictly in accordance with the provisions set forth in the manual

The Planters are designed for hanging on the construction system sold on the site, and can be purchased without the system. In this case, Green Deco Ltd. disclaims responsibility for the product

These terms and conditions are subject to change at any time by the Company, in its sole discretion.

Taxes and fees:

Customer will be responsible for assuring that any products ordered comply with state and federal government import regulations of the State of destination. Please note that all shipments to destinations outside of Israel may be subject to import duties and taxes, which are levied by the importing country at the time the shipment arrives. All applicable duties, fees and any additional charges for customs clearance are customer’s responsibility.

Cancellation of a transaction:

A. Cancellation will be made within 14 days of receipt of product, or disclosure document by latter of the two.
B. Notice of cancellation will be delivered by fax / email / mail.
C. In case of cancellation of a transaction not due to a defect or inconsistency, for failure to supply the product at the time prescribed, or any other breach of contract, the customer’s money will be refunded within 14 days of receipt of the cancellation notice, except for a cancellation fee of 5% or NIS 100 whichever is lower, net of delivery and shipping fees. product will be returned at the expense of the customer.
D. In case of cancellation of a transaction due to a defect, or for failure to supply the product at the time prescribed, or any other breach of contract, no cancellation fee will be charged, the customer’s money will be refunded within 14 days of receiving the cancellation notice. The product will be returned at the expense of the Company.
E. The product will be returned in reasonable condition and in its original packaging to the extent possible.
F. The Company is entitled to demand the decline in the value of the product from the customer.
G. The Company will give the customer a copy of the cancellation notice sent by the Company to the credit company.
H. Exceptions to cancellation right: There will be no cancellation of the purchase of products manufactured especially for the customer and products that can be copied and replicate which the customer opened the original packaging. the customer cannot return a product after it is installed and / or used.

Delivery:

If for any reason delivery to the requested place will not be possible, money will be returned to the customer in full
Delivery times to customer are up to 21 business days, subject to the approval of the transaction.

Intellectual Property:

Full intellectual property rights in all the company’s products and website, including site content, design and photographs is strictly of the company. These rights are protected by the copyright laws of the State of Israel, international conventions and copyright laws of the other countries.

Place and Jurisdiction:

The unique and exclusive venue and jurisdiction in respect of any matter arising from the use of this website, including Making a purchase, and all involved and issuing therefrom, is only the competent courts in Tel Aviv and the applicable law will exclusively be the laws of the State of Israel.

Privacy:

The company uses the information provided in the process of purchasing the products solely for that action and derivative actions (e.g., billing, issuing a receipt). The information is not transmitted to any other party except as required to complete the task. Credit card details are not saved by the Company.
The website is a secure site and interfacing system is encoded, in SSL protocol as acceptable e-commerce.
The company will use the email address given by the customer for the purpose of sending a reply, but not for any other purpose. E-marketing will be sent to the customer only if given prior express written consent in accordance with the law.

Regards
Green Deco LTD


   

Javascript currency converter